Klávesové hudobné nástroje

 1. Strunové (čembalo, klavír),
 2. vzduchové (organ, harmónium, akordeón),
 3. elektrické (piana: Piano Fender-Rhodes, Wurlitzer, Clavinet)
 4. elektronické a elektromechanické (hammond organ, melotron),
 5. digitálne (syntetizátor).

 

Klavír je veľký strunový kladivkový hudobný nástroj. Zvuk vzniká chvením strún, ktoré sa rozochvievajú úderom na klávesy a zložitou klávesovou mechanikou zakončenou kladivkom a zosilňovaný je rezonančnou doskou (ozvučnicou), nad ktorou sú napnuté struny. Klavír má veľký tónový rozsah a je schopný vydávať rôznorodé farby zvuku. Klavír je sólový i sprievodný nástroj. Je súčasťou rôznorodých hudobných zoskupení, od veľkých i komorných orchestrov po niekoľkočlenné komorné zoskupenia, od klasickej hudby až po populárnu, rockovú hudbu a džez. Vynálezcom nástroja zo začiatku 18. storočia bol Bartolomeo Cristofori pôsobiaci vtedy vo Florencii. Predchodcami klavíra boli napríklad čembalo, spinet, klavichord. Najznámejšie druhy: klavír krídlo a klavír pianino. Medzi výnimočných klaviristov patrili hudobní skladatelia: Franz Liszt, Fryderyk Chopin, Robert Schumann a ďalší.

STEINWAY & SONS patrí medzi najlepšie klavíre na svete viac ako 160 rokov.

Čembalo (klavičembalo) je historický hudobný nástroj, ktorý sa používa v hudbe aj v súčasnosti. Tón sa nevytvára úderom kladivka na strunu ako na klavíri, ale brnkadlami upevnenými na mechanike. Prvé zmienky o používaní čembala sú zo začiatku 14. storočia, rozmach a pokrok vo vývoji nástroja nastal koncom 16. storočia. Koncom 18. storočia v súvislosti s nástupom používania klavíra začalo čembalo postupne strácať na význame. Podobnými nástrojmi sú spinet a virginal. V klasickej hudbe sa využíva najmä na interpretáciu barokovej hudby, v rockovej a populárnej hudbe ojedinele v niektorých žánroch (art rock, classic rock, hard rock).

Organ je považovaný za kráľa hudobných nástrojov. A to jednak svojím rozsahom, jednak bohatstvom zvukových farieb. Jeho pôvod siaha až do staroveku, v stredoveku sa technicky a zvukovo rozšíril a v baroku dosiahol vrchol. Organ je viachlasý vzduchový klávesový nástroj. Zvuk vzniká rozochvením stĺpca vzduchu (ako pri dychových nástrojoch) v píšťalách. Píšťaly sú hlavným zdrojom zvuku a podľa materiálu ich delíme na kovové a drevené. Organ je zo stavebnej stránky najväčší a najzložitejší hudobný nástroj. Skladá sa z píšťal, registrov, vzdušníc, mechov, čerpadla vzduchu, (organovej skrine) prospektu, hracieho stola (hracej skrine) a traktúry. Organ môže mať jeden a viac manuálov (klávesnice).

Historický organ v Boardwalk Hall v Atlantic City, New Jersey – najväčší organ na svete.

 

Harmónium je viachlasý vzduchový klávesový nástroj podobný organu. Zvuk vytvárajú vzduchové stĺpce, ktoré narážajú na prierazné kovové jazýčky, ktoré však nie sú v píšťalách ako u organov, ale sú upevnené na kovových rámčekoch. Harmónium je doplnené dvomi mechmi, ktoré sa ovládajú nohami. Pripomína malý prenosný organ a podobne sa využíval v kostoloch.

Akordeón je prenosný vzduchový klávesový hudobný nástroj, pri ktorom sú zdrojom zvuku kovové jazýčky, rozochvievané prúdom vzduchu, ktorý je buď nasávaný, alebo vytlačovaný mechom, ktorý stláča hráč (akoredonista). Ten je získavaný pohybom mechu. Pre ovládanie nástroja slúžia dve skupiny klávesov. Akordeón sa prvýkrát v dejinách objavil roku 1829. Vtedy si dal viedenský výrobca nástrojov Demian patentovať nástroj – Accordion. V mnohých krajinách sa vžil názov harmonika. Typy akordeónov: klávesový a gombíkový (heligónka, bandoneon atď.).

Elektrické piano (Fender-Rhodes piano, Wurlitzer piano, Hohner) je elektromechanický (elektrofonický) klávesový nástroj zvukovo inšpirovaný klavírom. Zdrojom zvuku sú kovové tyčky, jazýčky nebo struny, ktorých kmity sú snímané, prevedené na kmity elektrické a ďalej spracovávané a zosilňované.

Hammond organ je elektromechanický klávesový hudobný nástroj, ktorý vyrobil v apríli 1935 Laurens Hammond. Pôvodným zámerom výroby organov Hammond bolo nájsť lacnejšiu alternatívu pre klasický kostolný píšťalový organ. Pracuje na princípe aditívnej syntézy, t. j. tóny tvoria skladaním približne sínusových vĺn, ktoré sú generované pomocou rotujúcich ozubených tónových kolies. Nástroj má klaviatúru podobnú kostolnému organu. Súčasné Hammond organy a ich napodobeniny (klony) generujú zvuk elektronicky, digitálne, a to buď formou samplovacej syntézy alebo digitálnymi generátormi zvuku. Neodmysliteľnou súčasťou Hammond organu je Leslie reproduktor, ktorého reproduktory s točiacim mechanizmom vytvárali špeciálny efekt pripomínajúci vibrato (pomalé, rýchle).

Mellotron je elektromechanický polyfonické klávesový nástroj založený na prehrávaní krátkych magnetofónových pások so zvukom tónu konkrétneho nástroja, ktorý vznikol v Birminghame (Anglicko) v roku 1963. Na páskach boli zvuky nástrojov: organ, sláčikové nástroje, flauta, zvor a podobne. Mellotron možno považovať za prvý analógový sampler (nástroj prehrávajúci nahraté zvukové vzorky iných nástrojov). Využíval sa hlavne v rockovej hudbe (progresívny rock, art rock, hard rock) v 60. – 80. rokoch 20. storočia.

Syntetizátor alebo syntezátor je elektronický hudobný nástroj, ktorý tvorí výsledný zvuk syntézou. Môže byť analógový alebo digitálny. Syntéza môže byť napríklad aditívna, wavetablová, frekvenčná modulácia, fyzikálne modelovanie atď. Ide o moderný hudobný nástroj a vyrába sa v najrôznejších druhoch a kategóriách, od jednoduchých keyboardov (samohrajky) s jednoduchým zvukom po špičkové nástroje s viacerými syntézami a bohatými zvukovými možnosťami. Najznámejšie: ARP, Moog, EMU, Oberheim, Yamaha atď.

Hudobné ukážky klávesových nástrojov

Čembalo (Harpsichord a rôzne variácie)

 • Clementi – Sonatina in C major, op. 36 no. 1 (harpsichord)
 • Bach: Harpsichord Concerto No.1 in D Minor BWV 1052 (Jean Rondeau: Dynastie)

Klavír:

 • Chopin – Etude Op. 10 No. 12 „Revolutionary“ (Kissin)

Organ:

 • Johann Sebastian Bach. Organ Concert in St. Thomas Church. Ullrich Bohme (organ)

Harmónium:

 • Ein Siegesgesang Israels (alla Händel) – Sigfrid Karg-Elert

Akordeón:

 • French Classical Accordion Music – Acordeon Instrumental – Rameau – Gigue en Rondeau – France Music Traditional Acordion

Fender Rhodes piano – elektrické piano:

 • Chick Corea & Arturo Sandoval Live – A Mis Abuelos (For My Grandparents)

Wurlitzer piano:

Hammond organ:

Mellotron:

Syntetizátor: